Fm logistic

La logique des transports urbain

Fenntartható fejlődés

Az FM Logistic megszületése óta a felelősség szelleme táplálta a vállalkozói kultúrát és támogatta a cég növekedését.

Az FM Logistic megszületése óta a felelősség szelleme táplálta a vállalkozói kultúrát és támogatta a cég növekedését. A csoport mindig is arra törekedett, hogy tisztességes és fenntartható módon tegyen eleget az érdekelt felek elvárásainak, legyenek ezek alkalmazottak, ügyfelek, részvényesek, partnerek, beszállítók, vagy maga a társadalom, miközben nem hagyja figyelmen kívül a környezetevédelmet sem. A fenntartható fejlődés ebből a kultúrából mára az FM Logistic kiemelt fontosságú szempontjává vált. Annak érdekében, hogy struktúrát biztosítson ennek, és összeegyeztesse a 2022-as stratégia momentumával, az FM Logistic kidolgozta a fenntartható fejlődés megközelítését, amely négy alappilléren nyugszik: az emberi, a társadalmi, a gazdasági és a környezetvédelmi.
Bár ezt a megközelítést a vállalat vezetése irányítja, alapját maguk az országok képezik, akik egyben a szereplői is. Ők biztosítják a negyedéves mutatókat, hogy a vállalt kötelezettségek megvalósíthatóak legyenek. Éppen ezért ezeket a mutatókat a Csoport szintjén figyeljük és minden negyedévben  bemutatjuk a végrehajtó bizottságnak.

Az FM Logistic fenntartható fejlődési igazgatójának üzenete

 • „A fenntartható fejlődés újszerű kifejezés egy olyan fogalomra, amely számunkra régóta a kultúra része.
  A nemzetközi cégként vállalt teljes körű felelősség alakította mindig is fejlődésünket. Az előretekintés, a hosszú távú gondolkodás biztosítják a jövőt: ezt az elképzelést kódolták bele a vállalat alapítói az FM Logistic DNS-ébe.
  Mindig is kiegyensúlyozott, jövedelmező és fenntartható kapcsolatokra törekedtünk minden érdekelt féllel, legyenek ezek a mi alkalmazottaink, ügyfeleink, partnereink, beszállítóink, részvényeseink vagy a civil társadalom, miközben a környezetvédelmet sem hagytuk figyelmen kívül. Egy strukturált megközelítés elfogadásával, amely a legigényesebb nemzetközi szabványoknak is megfelel, az FM Logistic megerősíti elkötelezettségét a fenntartható fejlődés elősegítése iránt.
  Ez egy nemes követelés: egyaránt függ minden ember akaratától hogy fejlesztő részesévé váljon közös hozzájárulásunknak a bolygó jövőjéhez. A QHSE és DD csapatok az FM Logistic minden alkalmazottjának rendelkezésére állnak annak érdekében, hogy segítsék elkötelezettségüket és annak megvalósítását."

  Olivier Faure, Az FM Logistic fenntartható fejlődési igazgatója

A fenntartható fejlődés 4 pillére

 • Környezetvédelmi pillér - A környezetvédelmi teljesítmény a fejlesztések középpontjában

  Csökkentjük a tevékenységünk során létrejött széndioxid-kibocsátást.

  Mivel logisztikai koordinátorként az FM Logistic felelősséget vállal tevékenységeinek globális hatásáért, a következők kombinálásával szabályozzuk az üvegházhatású gázok kibocsátását:   

  •     A CO2-kibocsátás csökkentése a szállítás és a raktározás során,
  •     Az energiafogyasztás csökkentése,
  •     Környezetbarát ajánlatok.

  Együttműködésünk a "Green Freight Europe" programmal és a 2014-es évben felállított CO2-kibocsátás ellenőrzése a szállítás során újabb mérföldkövet jelentett.

  Az energiafogyasztás csökkentése

  Az FM Logistic befektetéseket hajt végre annak érdekében, hogy optimalizálja az energiafogyasztást a telephelyeken, miközben továbbra is fenntartja eddigi kényelemi és a szolgáltatási színvonalát. Ebben segíti a Batilogistic (az épületek tulajdonosa) és annak leányvállalata, az NG Concept, az épülettervezés és kivitelezés szakértője. A folyamatos fejlődés folyamatának keretében kifejlesztett egy HQE környezetvédelmi jelzési stratégiát Franciaországban és egy LEED szerinti stratégiát nemzetközi szinten.

  Környezetbarát ajánlatok kialakítása ügyfeleink számára

  Mivel a környezet mindenkié, az FM Logistic környezetbarátabb alternatív megoldásokat keres. Az áruk áramlásának összevonása, a műszakok optimalizálása, az intermodális szállítás, a cross-docking, a környezetbarát városi szállítási módszerek stb. - minden módszert megvizsgálunk a következő generációs szolgáltatások megtervezése érdekében a széndioxid-kibocsátás csökkentésének integrálásával.

 • Társadalmi pillér - a helyi gazdaságok fejlesztése mellett elkötelezett gazdasági szereplés

  Partnerségek kialakítása a helyi célok támogatására

  Az üzleti szponzoráció melletti erős elkötelezettség jegyében az FM Logistic helyi akciókat hajt végre együttműködésben azon országokkal, ahol jelen van.   

  •     Franciaországban azon dolgoznak csapataink, hogy a mozgáskorlátozottak egyesületét (APF) segítsék. A vállalat számos olyan kezdeményezésben vesz részt, amelynek   célja a legkevésbé szerencsés helyzetben élők támogatása: ruhaadományok, gyűjtés különböző szervezeteknek, véradás, kupakok újrahasznosítása, stb.
  •     Oroszországban higiéniai termékek és ruhák gyűjtését szervezzük fiatalkorú elkövetők központja számára.
  •     Brazíliában az FM csapatok árvaházak támogatásán dolgoznak.

  Olyan projektek fejlesztése, amelyek jelentősen szolgálják a társadalmat

  Az FM Logistic elkötelezett piaci résztvevő, amelynek szándéka, hogy pozitív hatással legyen közvetlen környezetére. Teszi ezt olyan fejlesztési projekteken keresztül, amelyek pozitívan járulnak hozzá a társadalom fejlődéséhez. A cég ezzel a háttérrel indította el egy közös elgondolását egy "alternatív" logisztikai központ modelljének felvázolásához.

  A hátrányos helyzetű emberek szakmai integrációjának előmozdítása

  Az FM Logistic igen fontosnak tartja a nehéz helyzetben lévő emberek számára munkalehetőségek megteremtését, illetve munkahelyi visszailleszkedésük támogatását. A fogyatékos emberek foglalkoztatására különös figyelmet szentelünk országainkban.

 • Emberi pillér – A munkatársakra támaszkodunk, mint az elkötelezettség pilléreire

  Munkatársaink szakmai ismereteinek fejlesztése

  Mivel a logisztika elsősorban szolgáltatás jellegű munka, az FM Logistic a munkatársakat tartja a legfontosabbnak. A cég szakmai gyakorlatokat szervez, és támogatja az új szakmai készségek megszerzését minden egyes munkatársának karrierjében.
  Az FM University magas színvonalú képzést kínál az alkalmazottaknak, speciálisan az FM Logistic-nél végzett munka természetéhez igazítva.

  Garantált munkahelyi biztonság az alkalmazottaink számára

  A szállítási és logisztikai munka kockázatokkal jár: ezeket csökkenteni kell annak érdekében, hogy a munkatársaink biztonságát garantálhassuk. Az FM Logistic elkötelezett emellett, és nap mint nap hajt végre célzott intézkedéseket koncentrálva a szabályok betartására, a munkavállalók tudatosságának növelésére, a munkahelyi gyakorlat folyamatos javítására (a célok időszakos felülvizsgálatával) és legfőképpen az összes alkalmazott bevonására.

  Hozzáférés biztosítása az egészségügyi rendszerhez minden alkalmazottunk számára
  Minden egyes ország bevált egészségügyi gyakorlatát elemezve a vállalati erőforrás osztály azon dolgozik, hogy összehangolt egészségügyi támogatást nyújtson alkalmazottainknak. Ez az elkötelezettség a bevált gyakorlatok és a munkakörülmények összehangolását célozza meg csoportunkban.

 • Gazdasági pillér - Tervezze meg a jövő ellátási láncát

  Az innováció támogatása az ellátási lánc gyakorlatában a legfontosabb szereplőkkel együttműködve

  A logisztikai és szállítási ágazatot számos társadalmi és környezetvédelmi nyomás éri. A logisztikai lánc különböző szereplőinek együtt kell működniük, hogy megfeleljenek ezeknek a kihívásoknak. Az FM Logistic vállalja a következőket:

  •     Részvétel a logisztikai jövőjéért alkotott európai programokban,
  •     Partneri kapcsolatok felállítása különböző oktatási intézményekkel,
  •     Együttműködésen alapuló projektek kidolgozása egyes ügyfelekkel,

  A logisztikai üzleti készségek elsajátításának támogatása

  A készségalapú támogatás azt jelenti, hogy önkéntes alkalmazottakat bocsátunk ingyen és azonnal rendelkezésére általános jellegű szervezeteknek kulturális, szociális, környezetvédelmi és humanitárius célból. Ez egy hatékony eszköz a munkatársak bevonására a társadalom számára hasznos projektekbe. Civil szervezeteknél végzett feladataik során olyan tapasztalatokra tesznek szert, amelyek erősítik mindennapi munkájuk értelmét.

  A munkahelyteremtés elősegítése és a helyi gazdaság támogatása minden országunkban

  Nemzetközi szolgáltatóként az FM Logistic elkötelezte magát működési területei gazdasági és társadalmi fejlődése mellett. Elősegíti a helyi termékek és szolgáltatások vásárlását. Támogatja a helyi beszállítókat globális programok keretén belül, amelyek célja a partneri viszonyok erősítése az egyes országokban.

Irányítási rendszerek

Az FM Logistic QHSE politikája az előírásoknak való megfelelés, a kockázatmegelőzés és a folyamatos fejlődés alapjain nyugszik. A végrehajtási elveket szabályzat és tájékoztató eszközök tartalmazzák, amelyeket az alkalmazottakkal folyamatos képzések során ismertetünk meg .
Az FM Logistic által használt rendszer a legszigorúbb higiéniai, biztonsági, nyomon követhetőségi, és a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó elveket és szabványokat követi, valamint az egyes ágazatok bevált gyakorlatát. A telephelyek tanúsítványokkal rendelkeznek ott, ahol ez szükséges, hogy ügyfeleink biztosak lehessenek abban, hogy termékeiket biztonságosan kezeljük, olyan környezetben, amely az országos szabályozásoknak az ellátási lánc minden szakaszában megfelel.
Az FM Logistic szervezetének sarokköveként szolgáló irányítási rendszer alapja olyan eljárás, amely közös és kötelező szabályok segítségével biztosítja a szervezet homogenitását és biztonságát. Az ebből eredő bevált gyakorlat ezután minden országban bevezetésre kerül, a helyi tényezők figyelembe vételével.

Elkötelezettségeink

 • Kockázatmegelőzés

  Biztonsági kötelezettségvállalásaink

  Az FM törekszik a munkahelyi biztonságban teljesített eredményeinek folyamatos javítására. Az FM Logistic országaiban a kockázatok megelőzését elsősorban a következők biztosítják:   

  •     A foglalkozási veszélyek értékelési tervének elkészítése,
  •     A munkahelyi balesetek nyomon követése és elemzése,
  •     A munkahelyi környezet tisztán tartása és rendezettsége.

  Sok tudatosító, képző tevékenységet szervezünk az alkalmazottakkal, hogy a biztonságos magatartás gyakorlatát elsajátítsák mindennapi munkájuk során.
  A munkahelyi biztonság elősegítése érdekében az alkalmazottak körében az FM Logistic nemrég elindította "Safety First Attitude" (Hozzáállás: fő a biztonság) programját. Ez a program, amely mindenkihez szól, a tapasztalatok megosztását jelenti a bevált gyakorlatok összegyűjtésével a telephelyeken. Hatását a LTIFR (Munkaidő-kiesést okozó sérülések gyakorisága) mutatóval követjük, amelyet a végrehajtó bizottság ülésein is bemutatunk.
  Emellett, köszönhetően az élelmiszeripari ágazatban szerzett jelentős szakértelmének, az FM Logistic biztosítja a kezelt termékek biztonságát is. Így minden egyes ügyfél számára készítünk egy HACCP tanulmányt. Ennek célja az, hogy azonosítsa azokat az elemeket, amelyek miatt az termékek fogyasztásra alkalmatlanná válhatnak, hogy azokat fel tudjuk számolni. Minden helyszínünkön, ahol élelmiszert kezelnek, külön erre a célra létrehozott HACCP-csapat működik. Ezek biztosítják a bevált gyakorlatok követését a higiénia, a takarítás, a nyomon követhetőség, stb. területein.

 • Környezetvédelmi kötelezettségvállalásaink

  Környezetvédelmi kötelezettségvállalásaink

  A környezetvédelem területén vállalt kötelezettségeinek hatásának megerősítésére az FM Logistic a következőket integrálta Fenntartható Fejlődési programjába: 

  •    A szabályozások követése a tevékenységi területeinkre vonatkozó jogi, igazgatási és szabályozási kötelezettségek betartásával.
  •    A környezetszennyezési kockázatok megelőzése a teljes ellátási láncban alkalmazott éberségi és megelőző eszközökkel.
  •    A környezet megóvására legalkalmasabb tiszta technológiák alkalmazásával , különös tekintettel épületeink kialakítására és a flottánk lecserélésére. Az FM France környezettudatos vezetésre képezte ki járművezetőit. Spanyolországban az FM Logistic olyan teherautót alkalmaz, amely cseppfolyósított földgázzal üzemel.
  •    Környezetpolitikánkat folyamatosan kommunikáljuk annak érdekében, hogy felhívjuk erre alkalmazottaink figyelmét és bevonjuk őket a környezettudatos magatartásba.
  •    Folyamatos törekvésekkel a célkitűzések és célok rendszeres felülvizsgálatára annak érdekében, hogy azok következetesen haladjanak együtt környezetvédelmi kötelezettségvállalásainkkal és az érintett felek elvárásaival.
 • K poslechu

  Elkötelezettségeink ügyfeleink felé

  A kommunikáció és partnerségek fejlesztése érdekében hallgatunk az Ön igényeire, megvitatjuk a teljesítménymutatókat, személyre szabott kommunikációs mátrixot határozunk meg az önnel való napi és stratégiai kapcsolattartáshoz, illetve folyamatosan tájékoztatjuk Önt tevékenységeinkről...

  A globális ellátási lánc szakértőiként,

  • Ügyfeleink piacaihoz igazított szektor-alapú válaszokat kínálunk, ügyfeleik elégedettségére törekedve, biztosítva a megbízhatóságot és a költséghatékonyságot
  • Alkalmazkodunk a termelési volumenhez és a piaci igényekhez;
  • Folyamatosan képezzük alkalmazottainkat, hogy biztosítsuk a magas szintű szolgáltatást;
  • Előre tervezünk az Ön jövőbeli szükségleteire, hogy továbbra is versenyképesek maradjunk.

  Középpontban a folyamatos fejlesztés

  Éves fejlesztési terveket hajtunk végre, és összehasonlító tevékenységeket végzünk annak érdekében, hogy ügyfeleinkkel bevált gyakorlatot alakítsunk ki és osszunk meg.