Fm logistic

La logique des transports urbain

Adatvédelmi szabályzat

Az FM Logistic az Ön személyes adatainak feldolgozása során tiszteletben tartja az Ön magánszféráját. Az Adatvédelmi szabályzat leírja azt, hogy ki gyűjti, dolgozza fel, illetve ki használja az Ön személyes adatait, amelyeket weboldalunk látogatása során gyűjtünk Öntől; hogy milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk Önről; miként használjuk az adatokat; valamint leírja az Ön jogait, amelyek az Ön személyes adatainak cégünk által történő felhasználásával kapcsolatosak.

 

Mi minősül személyes adatnak?

„Személyes” adatnak minősül az olyan információ, amelynek alapján egy személy közvetlenül vagy közvetve azonosítható. Személyes adatnak minősül például az olyan strukturált adatfájl, amely tartalmazza egy személy nevét, mivel ennek az információnak az alapján a személy közvetlenül azonosítható. Hasonlóképpen, az olyan információ, amelynek felhasználásával valaki közvetve azonosítható (pl. a személy rendszáma, telefonszáma vagy fotója), ugyancsak személyes adatnak minősül.

Az ilyen jellegű adatok feldolgozását, megőrzését speciális jogszabályok szabályozzák.

Olyan adatokat gyűjtünk Önről, mint pl. a neve, postacíme(i), e-mail címe(i), telefonszáma(i), illetve a böngészési előzményei.

 

Ki gyűjti, dolgozza fel és használja az Ön személyes adatait?

Amikor Ön a weboldalunkra látogat, az Ön személyes adatainak gyűjtését, feldolgozását és felhasználását az FM Logistic Corporate SAS (ZI Rue de l’Europe, 57370, Phalsbourg, Franciaország) mint adatkezelő végzi, valamint bizonyos harmadik személyű szolgáltatók is, akik weboldalunk karbantartását és támogatását ellátják.

 

Miért dolgozzuk fel és/vagy használjuk az Ön személyes adatait

Cégünk a gyűjtött adatok feldolgozását az alábbi célokból végzi:

Hogy szerződéses kötelezettségeinknek eleget tegyünk (jogi alap)

Hogy jogos érdekeinket érvényesítsük.

  • Statisztikai elemzések készítése érdekében.
  • Weboldalunk látogatói számának mérése érdekében.

Miképpen adja Ön a hozzájárulását?

Cégünknek bizonyos esetekben az Ön hozzájárulására van szüksége ahhoz, hogy Öntől személyes adatokat gyűjthessen, azokat feldolgozhassa és/vagy használhassa.

Az Ön hozzájárulására van szükségünk ahhoz, hogy cookie-kat helyezhessünk el az ön számítástechnikai eszközén, valamint hogy a „Kapcsolat” űrlap használata során a cégünknek küldött adatokat az Ön kérésének feldolgozása érdekében gyűjtsük, feldolgozzuk és használjuk.

A fenti tevékenységekhez való hozzájárulását ön bármikor megadhatja vagy visszavonhatja. Önnek joga van személyes adatainak felhasználása ellen kifogással élni.

 

Ki kapja meg az Ön adatait?

Cégünk az Ön adatait csak és kizárólag belső, ügyfélkapcsolati célokból gyűjti.

Cégünk csak abban az esetben osztja meg másokkal az Önről gyűjtött személyes adatokat, amikor cégünk szolgáltatásait Ön az alábbi harmadik személyektől veszi igénybe:

alvállalkozóktól, akiknek cégünk bizonyos szolgáltatások nyújtását kiszervezte.

Más harmadik személyekkel csak abban az esetben osztjuk meg az Ön személyes adatait, ha erre cégünket a törvény (pl. bíróság vagy más bírói testület által kiadott végzés) kötelezi, vagy ha Ön az adatainak ilyen jellegű megosztását jóváhagyja, vagy ha az ilyen adatmegosztást a törvény megengedi.

 

Hogyan végezzük az Ön adatainak megőrzését?

Az Ön adatait az aktív kutatási adatbázisban az Önnel való legutolsó kapcsolatfelvételtől számított három évig őrizzük meg.

Minden olyan adatot, amelyet jogszabályi előírás miatt kell megőriznünk, a jogszabály által előírt ideig őrizzük.

 

Hol történik az Ön adatainak feldolgozása?

Cégünk, valamint azok a személyek, akikkel az Ön adatai megosztásra kerülnek (lásd fent), az Európai Gazdasági Térség területén kívül (Kínában, Brazíliában, Indiában és Vietnámban) helyezkedhetnek el.

Ezért előfordulhat, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása olyan országokban történik, amelyek nem biztosítják a megfelelő óvintézkedéseket annak megfelelően, amint azt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról előírja.

Cégünk garantálja, hogy az Ön adatait olyan, megfelelő óvintézkedések védik, amelyek az Európában hatályos valamennyi törvénynek és jogszabálynak megfelelnek.

 

 

Az Ön jogai

Amint azt a törvény előírja, Önnek joga van tájékoztatást kapni, személyes adataiba betekintést kérni, az adatok helyesbítését vagy törlését kérni, kifogással élni, továbbá joga van joga van az adatainak hordozhatóságához, valamint személyes adatai feldolgozását korlátozni.

Amennyiben a fenti jogaival élni kíván, kérjük, hogy pontosan megfogalmazott kérését írásban juttassa el adatvédelmi tisztviselőnk részére a dpo@fmlogistic.com e-mail címre.

Biztonsági és csalás-megelőzési okból kérjük, hogy kéréséhez mellékelje személyazonosságot igazoló okmányának másolatát is. Kérésének feldolgozását követően a személyazonosságot igazoló okmány másolatát megsemmisítjük.

Amennyiben úgy véli, hogy cégünk megsértette az Ön jogait, kérjük, hogy először hozzánk forduljon. Amennyiben nem elégedett a cégünk által küldött válasszal, joga van az adatvédelmi hatóságnál panasszal élni.

 

Adatvédelmi szabályzatunk változásai

Cégünk módosíthatja az Adatvédelmi szabályzatot annak érdekében, hogy azt továbbfejlesztett szolgáltatásainkkal összhangba hozzuk, például új technológia vagy új szolgáltatás bevezetése esetén. Az Adatvédelmi szabályzat módosítását megelőzően minden esetben értesítjük Önt.